HVORDAN MAN STEMMER UNDER NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022

I år overlater Nickelodeon Kids' Choice Awards («KCA») til dere seerne å stemme fram vinnerne av de fleste prisene våre.

Nickelodeon og Nickelodeon International har ansvaret for å administrere KCA, inkludert alle relaterte saker, blant annet valg av kandidater, selve avstemmingen og presentasjonen av prisene.

1. Stemmeperiode:

Stemmeperioden for alle kategorier starter 17/3/2022 og slutter 9/4/2022.

  2. Måter å stemme på:

Avgitte stemmer vil aksepteres på følgende måter:
1. Internett: via nettstedet Nick International KCA på http://kca.nickelodeon.tv (ett klikk teller som én stemme) for alle hovedkategoriene, som angitt i avsnitt 3 nedenfor;
2. Nick Play-appen: fra 17/3/2022 og for visse internasjonale kategorier, bare som angitt i avsnitt 3 nedenfor.

3. Stemmekategorier:

Det er til sammen 27 hovedkategorier og 31 internasjonale kategorier åpne for stemming, som vist i eksempel A med denne henvisningen.

  Nickelodeon og Nickelodeon International forbeholder seg retten til å revidere eller legge til stemmekategorier og annonsere disse på et senere tidspunkt. Kategorivinnerne vil bli annonsert under KCA 9/4/2022.

For stemmer som avgis via nettstedet, Twitter og Nick Play-appen godtas maksimalt 100 stemmer per døgn per kategori og per enhet som brukes til å stemme; stemmer ut over dette antallet vil ikke bli godtatt eller talt opp. Det er ikke tillatt å bruke en enhet til å automatisere stemmegivningen, for eksempel med programvaregenerering, robotikk, programmering, skript, makroer eller andre former for automatisert stemmegivning. Nickelodeon International forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere en hvilken som helst stemme man finner mistenkelig, eller som man kommer fram til: (a) er et resultat av programvaregenerering, robotikk, programmering, skript, makro eller annen type automatisert stemmegivning; (b) har manipulert stemmeprosessen; (c) er i strid med disse stemmereglene eller (d) fremstår som usportslig eller forstyrrende eller har til hensikt å provosere, misbruke, true eller trakassere en annen person.

Det totale antall stemmer som kommer inn i løpet av stemmeperioden for kandidatene i hver av de internasjonale kategoriene vil bli tabulert av Nickelodeon International, og den kandidaten som Nickelodeon International mener har fått flest stemmer i en kategori, vil bli erklært som vinner av kategorien. Det samlede antall stemmer som avgis i løpet av stemmeperioden for kandidater i hver av hovedkategoriene, vil bli sendt til Nickelodeon for behandling. Dersom stemmeprosessen av en eller annen grunn skulle bli forstyrret eller blir funnet å være manipulert, eller dersom Nickelodeon International av en hvilken som helst annen grunn, etter eget skjønn, finner det nødvendig, forbeholder Nickelodeon International seg retten til å utpeke vinnerne etter eget skjønn. De kan da ta hensyn til det antall stemmer som er mottatt for en kandidat frem til tidspunktet da stemmeprosessen ble forstyrret eller avsluttet.

Ved å delta i denne stemmegivningen godtar du å være bundet av disse reglene: «HVORDAN MAN STEMMER UNDER NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022». Brudd på disse reglene kan føre til at en stemmegiver blir diskvalifisert etter Nickelodeon Internationals vurdering alene. Nickelodeon International forbeholder seg retten til når som helst å endre disse reglene, «HVORDAN MAN Enhver tolking av disse reglene, «HVORDAN MAN STEMMER UNDER NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022», og alle beslutninger Nickelodeon International treffer i forbindelse med stemmegivningen, er endelige.